Kurullar

16. YÖNETİM KURULU
ASİL YEDEK
Başkan: Seyfi ARSLAN Yedek Üye: Hüseyin Koral KURT
Başkan Yardımcısı: Erol ÖZER Yedek Üye: Zehra ŞEKERCİ
Genel Sekreter: Sevinç DİNÇER Yedek Üye: Bülent DÖNER
Sayman: Ufuk AĞMA
Üye: Metin BİRİNCİOĞLU
Üye: Dilek TABAKÇI
Üye: Sevtap İNAL
DENETLEME KURULU
1. Arif ÖRSLÜ

2. Gülseren BÜYÜKKÖSE

3. Savaş VARLISOYDAŞ

1. Katibe YÜCESOY

2. Musa Kazım CINCIK

3. Senem BİÇER

TFSF DELEGELERİ
1. Abdulla SERT

2. Mevlüt ÖZALP

3. Adem KARAKAYA

4. Şemi AYATAR

5. Seyfi ARSLAN

1. Erol ÖZER

2. Kasım EKİNCİ

3. Ali YAROĞLU

4. Adnan KARA

5. Dilek TABAKÇI

DANIŞMA KURULU
1. Sacid AKER

2. Abdulla SERT

3. Yasemin ÖZÇELİK

1. Hayrettin KIRDI

2. Mustafa ŞAHBAZ

3. Şemi AYATAR