Kurullar

17. YÖNETİM KURULU
ASİLYEDEK
Başkan: Seyfi ARSLANYedek Üye: Savaş VARLISOYDAŞ
Başkan Yardımcısı: Erol ÖZERYedek Üye: Neslihan DURATEYMUR
Genel Sekreter: Zafer ÖZERYedek Üye: Fevziye YÜREK
Sayman: İsmet ÇELİKYedek Üye: Suna BAYHAN
Üye: Sevtap İNALYedek Üye: Ümit TEKİN
Üye: Hatice ATAÇ
Üye: Ahmet YENMEZ
DENETLEME KURULU
1. Gülseren BÜYÜKKÖSE

2. Arif ÖRSLÜ

3. Musa Kazım CINCIK

1. Katibe YÜCESOY

2. Kıymet GÜNDOĞDU

3. Sevim ÇINAR

TFSF DELEGELERİ
1. Seyfi ARSLAN

2. Erol ÖZER

3. Şemi AYATAR

4. Sevtap İNAL

5. Selami TÜRK

1. Ahmet YENMEZ

2. Savaş VARLISOYDAŞ

3. Gülseren BÜYÜKKÖSE

4. Ümit TEKİN

5. İspir KIRBECİ

DANIŞMA KURULU
1. Sacid AKER

2. Abdulla SERT

3. Selami TÜRK

1. Yasemin ÖZÇELİK

2. Mustafa ŞAHBAZ

3. Ali Rıza DEMİR