Fotoğraf Gösterisi Başvuru Formu

Başvuru Sahibi Bilgileri

Gösteri Bilgileri

Gösteri Kullanım Hakkı

MFD’de gerçekleştirilen fotoğraf gösterimin bir kopyasını;
MFD arşivine bırakıyorum ve başka tarihlerde de kullanılabilmesini başka şart aramaksızın onaylıyorum.MFD arşivine bırakıyorum ve başka tarihlerde de kullanılabilmesini her kullanımda haber verilmesi ve onayım alınması koşuluyla onaylıyorum.MFD arşivine bırakmıyorum.