Atölye Çalışmaları

Atölye Çalışmaları

Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi

Sözlük anlamı olarak doğa “insanın oluşturduğu yapılar, biçimlerle (kültürle) karşıtlık içinde, kendi kendine oluşan, biçimlenen” şeklinde tanımlanır. Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içindeki canlılar; hayvanlar, bitkiler ve jeolojik oluşumların fotoğraflanmasıdır. Evcil olmayan hayvanlar, tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkiler ve böceklerden dağlara kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini içerir.

Doğa canlı doğa ve cansız doğa olarak iki temel bölüme ayrılabilir:
Canlı doğa tüm yabanıl bitki ve hayvan türlerini kapsar. Cansız doğayı ise bulutlar, dağlar, kayalıklar, kumullar, vadiler, kanyonlar, doğal sular (denizler, göller, ırmaklar) gibi ögeler oluşturmaktadır.
İnsanoğlunun köyden kente göçü, sanayi alanlarının hızla artması doğa içinde sürdürdüğü yaşamdan şehirleşmeye ve kapalı mekânlara yönelmesi sonucu doğaya olan özlem giderek artmıştır. Doğa fotoğrafçılığını içimizdeki bu özlemi gidermeye ve aktarmaya çalıştığımız bir araç olarak görebiliriz.

Doğa fotoğrafı türleri:

 • Manzara fotoğrafı
 • Deniz, göl, akarsu ve şelale fotoğrafı,
 • Gündoğumu ve günbatımı fotoğrafı,
 • Dağ manzarası, kar fotoğrafı,
 • Gece manzarası ve yıldız fotoğrafı,
 • Time-lapse fotoğraf çalışmaları
 • Makro fotoğraf
 • Doğada yaşayan küçük canlıların ve bitkilerin fotoğrafları.
 • Kuş fotoğrafı
 • Sualtı fotoğrafı
 • Vahşi yaşam fotoğrafı

Atölye hakkında genel bilgiler;

 • Atölye çalışmalarının Mayıs-2017 itibariyle başlatılması ve yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanmaktadır.
 • Doğa fotoğrafçılığı atölyesi Erol Özer, Mustafa Öztürk ve Turan Sezer’in koordinatörlüğünde sürdürülecektir.
 • Atölye kapsamında doğa fotoğrafı türlerinden manzara fotoğrafçılığı, makro fotoğrafçılık ve kuş fotoğrafçılığı çalışılacaktır. Sualtı fotoğrafçılığı isteğe bağlı olarak çalışılabilir.
 • Doğa fotoğrafçılığının farklı türleri ve çekim teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek, tercih edilen konuya bağlı olarak çalışma grupları oluşturulacak, atölye yöneticilerinin ve konularında deneyimli kişilerin sorumluluğunda çekim gezileri planlanacak ve uygulanacaktır.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi

Amaç:
*Belgesel fotoğrafı ilkelerini,üretim süreçlerini ve çeşitlerini inceleyerek kavramak. Yurt içi/yurt dışı belgesel fotoğraf projelerini inceleyip değerlendirmeler yapmak.
*Bir anlama-anlatma yöntemi olan fotoröportaj metoduyla konuyu derinlemesine ve bütün yönleriyle ele alarak belgesel fotoğraf projesi veya projelerini üretmektir.

Çalışma Konuları:
1.Belgesel fotoğrafın tanımı ve çeşitleri.
2.Belgesel fotoğraf tarihi.
3.Dünyadan ve Türkiye’den belgesel fotoğrafçılar ve çalışmaları.
4.Belgesel fotoğrafçının vasıfları.
5.Fotoğraf ve etik.
6. Fotoröportaj ve elemanları.
7.Fotoröportaj ve belgesel fotoğraf projesi nasıl hazırlanır?
8.Belgesel proje geliştirme seminerleri ve workshoplar.(Özcan Yurdalan İle Uygulamalı Belgesel Hikayeler Semineri…)
9.Atölye içi ödevler.
10.Belgesel fotoğrafla ilgili kitap ve film incelemeleri.
11.Atölye proje konusunun belirleme,çekim planlarının yapma,saha çekimlerinin gerçekleştirme ve editleme.
12. Proje sunum ve sergi hazırlıkları,final değerlendirmesi.

*MFD Belgesel Fotoğraf Atölyesi yaşadığımız kenti ve insanını anlama ve anlatma kaygısı ile Mersin Fotoğraf Derneği üyelerince kurulmuştur.Belgesel fotoğraf projeleri üreterek tanıklıklar üzerinden bireysel/toplumsal bilinç oluşumuna ve empati kurulmasına katkı vermeyi amaçlar.
Düzenli olarak MFD çatısı altında toplanarak çalışmalarını üretim disipliniyle sürdüren atölyenin üyeleri:Burak Çimen,Sevinç Dinçer,Nurten Duratekin Ertekin,Gülsüm Güneş,Sercan İngilok,Nergiz Köleli,Özden Sönmezgül,Dilek Tabakçı,Sevtap Yıldırım,Serpil Yılmaz.Atölyenin koordinatörlüğünü Murat Çiçek yapmaktadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir